FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Gesamtkunstwerk

gesamtkunstwerk (nem.)

- všeumelcké dielo ako vyrovnaná syntéza hudobno-ramatickej, slovesnej, hereckej, tanečnej a výtvarnej zložky. S ideou gesamtkunstwerku vystúpil R. Wagner.

------------------
gesamtkunstwerk>