FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Geolingvistika

geolingvistika

- jazykoveda, ktorá skúma všetky jazyky sveta, ich vzťah k územnému rozloženiu, ich význam z hľadiska politického, hospodárskeho a kulturneho.