FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Geografia fyzická

geografia fyzická

- odvetvie geografie, ktoré skúma zákonitosti formovania a dynamiky prírodnej zloľky geosféry ( L206;180).

--------------------
geografia fyzická>