FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Geochémia

geomchémia

- geovedná disciplína skúmajúca chemické zloženie Zeme a chemické procesy prebiehajúce v litosfére a na jej povrchu. Zakladateľ: V. I. Vernadskij.