FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Generalisatio

generalisatio (lat.)

- zovšeobecnenie, postup usudzovania od jednotlivého k všeobecnému