FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Gadamer, h.-g.

Gadamer, Hans-Georg (1900 - ) Kód: 92

- nemecký filozof a historik filozofie, ktorý svoju vlastnú filozofiu chápe ako pokračovanie filozofickej hermeneutiky mladého Heideggera, ktorú sa vo svojom diele Wahrheit und Methode (1960) snaží spojiť s Hegelovou dialektickou filozofiou a s hermeneutickou tradíciou pochádzajúcou od Schleiermachera a Diltheya.

-----------------
Gadamer, H.-G.>