FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fytogeografia

fytogeografia

- geografia rastlinstva; odvetvová vedná disciplína biogeografie zaoberajúca sa časopriestorovými zákonitosťami rozšírenia rastlinstva.