FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fysis

fysis ( gr. z fýó = plodiť, fýomai = vznikať, rodiť sa)

- príroda (ako celok), povaha, prirodzenosť prirodzená povaha, konštitúcia nejakej veci (bytosti), prirodzený zákon, pôvod, rod, prírodný poriadok.

Významy slova "fysis" ako "prírodný poriadok", "príroda", ktoré nadobudli vo filozofii mimoriadnu dôležitosť, vznikli až v priebehu dlhého vývoja a sú doložené až na konci 5. stor. pr. n. l.

--------
fysis>