FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Funkcia výroková

funkcia výroková = výrokový vzorec

- výroková forma, vetná funkcia - logická forma, ktorá má jazykovo tvar oznamovacej vety, v ktorej je však obsiahnutá aspoň jedna voľná premenná, takže de facto nič nevypovedá. Nie je ani pravdivá, ani nepravdivá.