FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Funkcia (analýza hodnotová)

funkcia ( analýza hodnotová)

- je vzťah medzi spoločenskou potrebou a vlastnosťami objektu spočívajúci v takom správaní sa objektu, ktoré uspokojuje túto potrebu. Uspokojovanie spoločcenskej potreby sa uskutočňuje v štyroch formách:

1. vo forme procesu transformácie vstupných veličín objektu vo výstupné, ktorý sa odohráva prostredníctvom štruktúry tohto objektu za určitých podmienok a okolností (napr. automobil: zabezpečuje pohyb, umožňuje ovládateľnosť, minimalizuje spotrebu, ...);

2. vo forme vedľajších účinkov a ostatných prejavov vlastností štruktúry objektu (napr. automobil: nespôsobuje hluk, nevytvára zdraviu škodlivé splodiny, atď.);

3. vo forme prejavov zmien či zachovania stavu štruktúry objektu (napr. automobil: odoláva korózii, zabezpečuje životnosť, ...);

4. vo forme prejavu postavenia objektu ako systému v nadradenom systéme a podstatnom okolí, čo predstavuje variantné podoby použitia objektu na rôzne účely (napr. automobil: prepravuje osoby, prepravuje batožinu, minimalizuje údržbu, realizuje taxislužbu, ovplyvňuje postoje, ...) (cf. L323;14)