FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Formalizácia výrazu

formalizácia výrazu

- redukcia teorém a teórií na čisté logické vz»ahy, vyjadrené symbolmi a grafmi, čím sa dosahuje maximálna koherencia a transparentnos» výsledkov poznania ( L394;122).