FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Formalizácia

formalizácia

- striktné syntakticko-sémantické vybudovanie, napr. formalizácia jazyka; spresnenie obsahu poznania tým, že skúmaným entitám sa určitým spôsobom priraďujú isté materiálne konštrukcie, ktoré majú relatívne stály charakter, a preto umožňujú odhaliť a zafixovať stránky skúmaných entít.

---------------
formalizácia>