FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Formácia retikulárna

formácia retikulárna

- funkčne spojené útvary mozgu s tlmivým i povzbudivým vplyvom na rôzne mozgové funkcie ( L571;55).