FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Forge, l. de la

Forge, Louis de la

- predstaviteľ okazionalizmu: pôsobenie tela na telo je do určitej miery podmienené zásahom božím.