FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fordizmus

fordizmus

- teória riadenia, ktorá vychádzala z princípu zhromadnenia výroby normalizovaných výrobkov na základe pásovej (konvejerovej) výroby, prehlbovala Taylorove zásady nútenej štandardizácie práce robotníkov ako základného faktora znižovania výrobných nákladov a rozpracúvala princíp vertikálnej činnosti koncernu tak, aby sa všetky vyrobné etapy riadili z jedného centra.