FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fond archívny

fond archívny

- súbor písomných a i. dokumentov; výber písomností a i. dokumentov určitej inštitúcie ( osoby) ( L715;49).