FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Floristika

floristika

- odvetvie botaniky skúmajúce kvetenu ( flóru) určitého územia. Hlavnou náplňou floristiky je zber, určovanie, opis a dokumentácia rastlín daného územia ( L206;173).