FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Finkielkraut, a.

Finkielkraut, Alain (1949 - ) Kód: 505

- francúzsky filozof, ktorý rozoberá vzťah medzi myslením a kultúrou s cieľom objasniť sociokultúrnu zmenu spojenú prechodom od moderny k postmoderne. Podľa Finkelkrauta začína s koncom eurocentrického prístupu doba duchovnej dekolonizácie, ktorá súc revoluciou v poriadku myslenia, ruší európanstvo ako všeobecnú normu a vyhlasuje rovnocennosť kultúr v súlade s princípom kultúrneho partikularizmu.

-------------------
Finkielkraut, A.>