FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofovanie pedagogické 20. stor.

filozofovanie pedagogické 20. stor.

- sa vyvíjalo od pôvodnej kontroverzie scientistickej a antiscientistickej tendencie vo filozofickom uvažovaní o výchovnej realite, ktorá sa rozvinula pred prvou svetovou vojnou, cez medzivojnovú komplementáciu týchto tendencií k ich fuzionovaniu, synkréze, integrácii alebo synkrisis.