FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofický ústav sav, bratislava - adresa

Filozofický ústav SAV, Bratislava - adresa

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Telefón: 326 444/8, kl. 291
Fax: 321 215