FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia štátu

filozofia štátu

- genitívna filozofia zameraná na výskum najvšeobecnejších a najzákladnejších aspektov štátu, jeho vzniku a vývinu.