FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia spoločnosti

filozofia spoločnosti

- pokus o vysvetľovanie spoločnosti samej, spoločenského života vôbec zo samotného základu, t. j. prirodzene daných spoločenských dispozícií človeka: spočívajú tieto dispozície iba v tom, že človek je nedostatočne vybavený na dosiahnutie určitých vonkajších cieľov a v dôsledku toho potrebuje taký nedostatok nahradiť, alebo skôr v tom, že mu bohatstvo jeho dispozícií neumožňuje vybudovať spoločesntvo ako vyšší celok a v spolocesntve s druhými dosiahnuť svoj plný rozvoj? ( L749;150).