FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia (spencer, h.)-i

filozofia ( Spencer, H.)-I

I1.
Spencer chápal filozofiu ako dokonale zjednotené poznanie, ako najvšeobecnejšie poznanie. Filozofia dosahuje svoj najvyšší stupeň vtedy, keď sa jej podarí nájsť taký zákon, ktorý obsiahne celé úuniverzum. Spencer nachádza toto najvyšie zovšeobecnenie vo vývojovej formuli: vývoj alebo evolúcia [Spencer] je integrácia látky pri súčasnej disipácii pohybu (cf. L52;619).