FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia slovenská - periodizácia

filozofia slovenská - periodizácia

Vo vývine slovenskej filozofie možno vyčleniť tieto obdobia:

filozofia slovenská stredoveká (od 9. stor. do 15. stor.)
filozofia slovenská novoveká (od 15. stor. do pol. 19. stor.)
filozofia slovenská súčasná (od pol. 19. stor. dodnes).