FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia prvá (aristoteles)

filozofia prvá ( Aristoteles)

- druh vedy, ktorý skúma súcno ako súcno a to, čo mu osebe prináleží. Je to skúmanie prvých príčin súcna ako sucna. Je to filozofická disciplína, ktorá sa pestuje ako najvlastnejšie jadro filozofie (29), ako ontológia (29). Pritom nerozlučnou súčasťou ontologického skúmania je aj skúmanie otázok teórie poznania (čo je pravda, aké cesty vedú k poznaniu pravdy a pod.) ( L399;10).