FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia praktická

filozofia praktická

- skupina filozofických disciplín, ktoré sa zaoberajú ľudským konaním a tvorbou. Praktická filozofia je filozofické učenie, ktoré priamo smeruje ku konaniu a zdôvodňuje pravidlá konania človeka, ide predovšetkým o etiku ( L669; 176).

----------------------
filozofia praktická>