FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia populárna

filozofia populárna

- úsilie skupiny nemeckých filozofov 18. storočia sprístupňovať širšiemu publiku učenia osvietenskej filozofie, najmä filozofie Ch. Wolffa.