FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia osvietenská - predstavitelia

filozofia osvietenská - predstavitelia

Bacon, F. zaraďuje sa aj medzi renesančných mysliteľov
Bayle, P.

Friedrich Veľký

Diderot, D.

Hobbes, Th.
Hume, D.

Kant, I. zároveň prekonávateľ osvietenstva

Lessing, G. E.
Locke, J.

Montesqieu, Ch. de S.

Rousseau. J.-J.

Šora Nogma

Thomasius, Ch.

Voltaire

Wolff, Ch.