FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia indická nová a súčasná

filozofia indická nová a súčasná

- tretia etapa vývinu indickej filozofie počnúc 18. stor. až podnes, ktorá nasleduje po poklasickej indickej filozofii.

-----------------------------------
filozofia indická nová a súčasná>