FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia filozofie

filozofia filozofia

- súbor filozofických úvah o filozofii, sebareflexia filozofie, autoreflexia filozofie. Filozofia filozofie tvorí podstatnú súčasť metafilozofie.