FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia feministická

filozofia feministická

- budovanie teoretickej bázy feministického hnutia najmä zviditeľňovaním špecifickosti ženskej perspektívy a ženského prístupu k riešeniu filozofických problémov minulosti a súčasnosti. Organizáciou, ktoré medzinárodne podporuje rozvoj feministickej filozofie, je Medzinárodná asociácia filozofiek (International Association of Philosophers).

-------------------------
filozofia feministická>