FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia existenciality (letz, j.)-ei

filozofia existenciality ( Letz, J.)-EI

EI1.
Filozofia existenciality je filozofia "všetkého, čo nejakým spôsobom (reálne, ideálne i hodnotovo a rozumovo) existuje alebo môže existovať. Zahrnuje teda najširší predmetný horizont filozofovania, ktorý neslobodno apriórne zužovať.

V rámci filozofie existenciality má osobitný význam filozofia reality ...." ( L176;160)