FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia dejín jaspersova, k.-ei

filozofia dejín Jaspersova, K.-EI

EI1.
Jaspersova filozofia dejín predstavuje dejinnofilozofickú konštrukciu, ktorá umožňuje formou pojmového básnenia a vytvárania nových mýtov vyjadriť dejinnú orientáciu emocionálneho rozpätia základných nálad určitých sociálnych vrstiev; iba vo výnimočnom prípade dokáže reálne orientovať konkrétne spoločenskovedné disciplíny, resp. prakticko-duchovnú činnosť. Jej expresívna hodnota je niekoľkonásobne väčšia než jej kognitívna hodnota. (cf. L83;129)