FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia dejín heideggerova, m.

filozofia dejín Heideggerova, M.-EI

EI1.
Heideggerova filozofia dejín predstavuje dejinnofilozofickú konštrukciu, ktorá umožňuje formou pojmového básnenia a vytvárania nových mýtov vyjadriť dejinnú orientáciu emocionálneho rozpätia základných nálad určitých sociálnych vrstiev; iba vo výnimočnom prípade dokáže reálne orientovať konkrétne spoločenskovedné disciplíny, resp. prakticko-duchovnú činnosť. Jej expresívna hodnota je niekoľkonásobne väčšia než jej kognitívna hodnota. (cf. L83;129)