FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia dejín - zoznam literatúry

filozofia dejín - zoznam literatúry

Burckhardt, J.: Weltgeschichtlichen Betrachtungen (Úvahy o svetových dejinách), 1905

Fichte, J. G.: Die Grundzge des gegenwärtigen Zeitalters (Základné črty súčasnej doby), 1800

Hegel, G. W. F.: Filozofia dejín, 1957
L517
Hegel, G. W. F.: Vorlesungen ber die Philosophie der Geschichte, 1837
Herder, J. G.: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (Idey k filozofii dejín ľudstva), 1784

Kant, I.: Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbrgerlichen Absicht (Idey k všeobecným dejinách zo svetoobčianskeho pohľadu), 1784

Lessing, G. L: Die Erziehung des Menschengeschlechts, 1781

Marx, K. - Engels, F.: Das kommunistische Manifest (Komunistický manifest), 1848
Montesquieu, Ch.-L. de S.: De l'Esprit des Lois (Duch zákonov), 1748

Novalis, Die Christenheit oder Europa (Kresťanskosť alebo Európa), 1802

Vico, G.: Principii di una scienza nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni (Zákaldy novej vedy o prirodzenej povahe národov), 1725