FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia buržoázna

filozofia buržoázna

- filozofia na Západe resp. v Česko-Slovensku a v ďalšich krajinách pred nástupom komunistických režimov. Výraz "buržoázna filozofia" sa v Česko-Slovensku používal v období 1948-1989 v oficiálnej filozofii a s degradujúcim významom na odlíšenie nemarxistickej filozofie, považovanej za chybnú a nebezpečnú, od marxistickej filozofie resp. marxisticko-leninskej filozofie, vyhlasovanej za jedine správnu.