FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia arabská storočí temna

filozofia arabská storočí temna

- druhá etapa vývinu arabskej filozofie v časovom rozmedzí 13. stor. 18. stor. Dominuja tu Ibn Chaldún Abú Zajd Abdarrahmán, zakladateľ arabskej filozofie dejín, a as-Sujútí Džaláladdín, azda najplodnejší arabský autor.

----------------------------------
filozofia arabská storočí temna>