FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia a umenie

filozofia a umenie

- sa odlišujú navzájom predovšetkým výkladom pravdivého: zatiaľ čo v umení sa pravdivé vykladá v podobe zmyslovonázorných symbolov a konkrétnych útvarov, vo filozofii v podobe abstraktných významových útvarov (napr. pojmov).