FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia 19. st. 3. tret. (novosad, f.)-e

filozofia 19. st. 3. tret. ( Novosad, F.)-E

E1.
"V poslednej tretine 19. storočia sa poklasická buržoázna filozofia stabilizuje, jej myšlienkove pole sa artikuluje sporom medzi rôznymi modifikáciami pozitivizmu, novokantovstva a filozofie života. Bol to práve spor týchto troch hlavných filozofických prúdov, ktorý tvoril základnú štruktúru prvej ideovej formácie poklasickej buržoáznej filozofie." ( L83;146)