FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozofia 1000 pr. kr. - asi 300 po kr. (letz, j.)-ei

filozofia 1000 pr. Kr. - asi 300 po Kr. ( Letz, J.)-EI

EI1.
"V prvej vývinovej epoche (1000 pr. Kr. - asi 300 po Kr.), takmer poldruha tisícročné obdobie bolo v znamení formovania filozofie. Potom, približne od antického obdobia (5.-4. storočie po Kr.) nastáva renesancia filozofie, ktorá silne ovplyvňovala vývin vied, náboženstiev i umeleckej tvorby." ( L176;18)