FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Filozof európsky

filozof európsky

- sa pokúša podať úplný a bezchybný systém svetového názoru, v ktorom by všetky vzťahy a skutočnosti viditeľného a neviditeľného sveta našli jednoznačné vysvetlenie, a obmedziť svoje myslenie na poznanie ( L414;29).