FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Febvre, l.

Febvre, Lucien

- francúzsky historik, jeden z hlavných predstaviteľov školy Annales. Febvre ovplyvnil štúdium mentalít v historiografii. Vystúpil proti číro faktorgrafickému pozitivizmu v historiografii, v ktorej videl predovšetkým vedu vychádzajúcu z problémov a samotné fakty chápe ako konštrukty. História sa nemôže obísť bez teoretického prístupu a výberu ( L388;735-736).