FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Falsafa

falsafa ( arab.)

- filozofia; určitá adaptácia doktríny neoplatónskeho typu, pokračovanie synkretizmu, ktorý bol charakteristický už pre helenistické myslenie.