FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fakt vedecký

fakt vedecký

- fakt, ktorý sa od holého alebo bezprostredného faktu odlišuje tým, že je spracovaný, získaný meraním, uvedený do vzťahu k iným faktom alebo zákonom, skrátka že je skonštruovaný.