FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fajnor, v.

Fajnor, Vladimír (1875 - 1952)

- slovenský právnik, politický a štátny činiteľ, profesor Komenského univerzity v Bratislave; 1931-1939 prezident najvyššieho súdu ČSR v Brne, 1945 zástupca ČSR pri stálom medzinárodnom rozhodcovskom súde v Haagu. Významne prispel k položeniu základov československého právneho systému.