FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fabula

fabula (lat.)

- vymyslený príbeh; bájka; v literárnej vede: prirodzený sled dejovej osnovy v umeleckom literárnom texte založený na časovej postupnosti a príčinnej súvislosti.