FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Expressis verbis

expressis verbis (lat.)

- vyjadrené slovami; výslovne.