FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Expresionizmus

expresionizmus

- umelecký smer začiatku 20. stor., ktorý sa uplatnil v literatúre, výtvarnom umení, hudbe a divadle. Reagoval na impresionizmus emotívnym videním a deformáciou skutočnosti.