FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Exponovať

exponovať (lat.)

- postaviť na zodpovedné, významné miesto; vo fotografii: osvetliť citlivú vrstvu určitým množstvom svetla ( L163;271).