FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Explicitný

explicitný (lat.)

- vyjadrený slovne, jasne, výslovne; opak: implicitný.